Allah Korkusunun İnsana Sağladığı Güzellikler

Allah korkusu deyince aklınıza ne geliyor?

Genel olarak korku kelimesi duyulduğunda akla ilk gelen tedirginliktir. Oysa Allah korkusu sevginin zemini oluşturur. Allah’a ve yaratılanlara karşı aşkın ve sevginin, güzel ahlakının kökeninde Allah korkusu vardır.

Müslümanın Allah’tan korkma nedeni de ölüm korkusu değildir, çok sevdiği Rabbini darıltmaktan, O’nun sevgisini kaybetmekten korkar. Aşık nasıl sevdiğini gücendirmekten ve onun sevgisinin azalmasından çekinirse müminlerin Allah korkusu da bu şekildedir. Allah’ın kendisini sevmemesi insana cehennem azabından çok daha büyük bir acı verir.

Allah korkusu diğer dünyevi korkular gibi değildir. Allah Kuran’da Kendisinden korkanların ruh hallerini tarif ederken, başka hiçbir korkuya benzemeyen son derece içli ve saygı dolu bir korkuyu anlatmaktadır. Bu korku diğer korkular gibi insana azap ve sıkıntı vermez aksine insanın kendi aczini ve Rabbine olan kulluğunu her an hissettirir. Aklını ve şuurunu açan ve insana çok üstün bir ahlak kazandıran bir korkudur.

Allah korkusu müminin Allah’a kavuşma özlemini de arttırır ve her zaman kişinin ümitvar bir ruh halinde yaşamasını sağlar. İnsanın derinliğini ve maneviyatını arttıran bu korku çok asil bir duygudur. Kuran’da müminlerin Allah’a karşı içli ve saygı dolu bir korku duydukları şu şekilde bildirilmektedir.

Gerçek şu ki, Rablerinden gayb ile (O’nu görmedikleri halde) içleri titreyerek-korkanlara gelince; onlar için bir bağışlanma ve büyük bir ecir vardır. (Mülk Suresi, 12)

Görmediği halde Rahman’a karşı ‘içi titreyerek korku duyan’ ve ‘içten Allah’a yönelmiş’ bir kalp ile gelen içindir. (Kaf Suresi, 33)

Allah’ı gerçek anlamda tanıyan bir insan Allah’ın sonsuz merhamet sahibi, şefkatli ve her zaman kullarına karşı çok fazla sevgi gösteren olduğunu bilirler. Allah kullarının huzurunu, rahatını ve hoşnutluğunu istemekte bu nedenle de tüm insanlara sayısız nimet vermektedir. Allah bir ayetinde kullarının azabını istemediğini şu şekilde bildirmiştir.

Eğer şükreder ve iman ederseniz, Allah azabınızla ne yapsın? Allah şükrün karşılığını verendir, bilendir. (Nisa Suresi, 147)

Bununla birlikte insanlar arasında huzurun, güzel ahlakın ve mutluluğun yaşanması için Allah korkusuna ihtiyaç vardır. Cehennemi ve ölümü düşünmek Allah korkusunu arttırır. Allah’ın sonsuz gücünü, azametini ve her olayın kontrolünde olduğunu bilen insan güzel ahlaklı olur. Aksi durumda Allah korkusu olmayan insanların yaşadığı bir toplumda ahlaki ve insani değerler ortadan kalkar zulüm sistemi gelişir. Allah’ın cehennemi yaratma hikmetlerinden biri de budur.

Allah’tan korkan bir insan Allah’ın emirlerine karşı çok titiz olur. Egoist olamaz, şefkatli ve merhametli olur, nefsine düşkün olamaz, çıkarlarının peşinde koşmaz, fedakar ve affedici olur. Karşısındaki insanların Allah’ın bir tecellisi olduğunu bildiği için her zaman Allah’ın rızasını gözeterek hareket eder. Aslında gösterdiği tüm güzel özellikler Allah’a olan derin sevgisinin, muhabbetinin ve dostluğunun bir ifadesidir.

Allah korkusunun artması için Kuran’ın okunması ve derinliklerinin kavranması çok önemlidir. Ayrıca iman hakikatlerinin, imanı pekiştirecek eserlerin okunması, Allah’ın yarattıkları üzerinde vicdan kullanarak samimi olarak düşünmek çok etkili olur. Hücrenin yapısından başlayıp, uzayın sonsuz büyüklüğüne kadar giden yaratılış delillerinden dolayı insan hayrete düşer ve böylece Allah korkusu ve sevgisi çok daha artar.

Allah korkusu arttıkça insanın İslam’a olan titizliği de çok artacaktır ki böyle bir toplumda mükemmel bir ahlak seviyesine ulaşır. Gerçek mutluluk da ancak Allah sevgisi ve korkusu olan bir toplumda yaşanabilir.

Published by

Leave A Comment