Gerçek Sevginin Tek Kaynağı Allah Sevgisi’dir

Pek çok insan sevgiyi yaşadığını iddia eder. Oysa bu insanlar gerçek sevgiyi hiçbir şekilde tanımamaktadırlar çünkü sevginin asıl yaşandığı yer olan ruha önem vermemekte, duygularını yalnızca fiziki görünüş, maddi imkanlar, sosyal çevre, ortak kültür gibi dünyevi kavramlara dayandırmaktadırlar. Ne var ki gerçek sevgi yalnızca ruhta yaşanan sevgidir.

Ruhta yaşanan sevginin tek kaynağı ise Allah inancı ve Allah sevgisidir. Eğer kişi ruhunda Allah sevgisini yaşamıyorsa hiç kimseyi gerçek anlamda sevemeyecek, kimse de ona gerçek anlamda sevgi hissetmeyecektir. Çünkü gerçek olan tek bir sevgi vardır, o da Allah sevgisidir.

Bu nedenledir ki sevgi ancak Allah sevgisi varsa bir anlam kazanır. Örneğin bir insana, bir çiçeğe veya canlı ya da cansız güzel bir başka varlığa yöneltilen sevgi Allah’tan kaynaklanıyorsa çok derin bir mana yüklenmiş demektir. Aksi takdirde o gelip geçici, dünyevi bir hevesten başkası değildir.

İnsan Allah’ı seviyorsa O’nun yarattıklarına, O’nun tecellilerine karşı da büyük bir sevgi hisseder ve Allah’ın yarattıklarını severken aslında temelde Allah’a karşı sevgisini göstermiş olur. Allah’ı büyük bir aşkla, coşkuyla seven kişi tüm bu kainatı, üzerinde yaşadığımız dünyayı yaratan ve saymakla bitiremeyeceğimiz kadar çok fazla nimeti bizlere lütfeden Allah’a çok derin bir sevgi duyar. Üstelik gerçek ve samimi sevgiyi en fazla şekliyle yaşar çünkü sevgisinin özünde Allah’a duyduğu derin sevgi ve teslimiyetler vardır.

Bugün çevremizde sık sık duyuyoruz; arkadaşlıklar, dostluklar, iş ortaklıkları veya evlilikler yıllarca sürecek denmesine rağmen kısa sürede bitip yok oluyor. Birbirlerini sevdiklerini, birbirlerine değer verdiklerini söyleyen kişiler bir anda birbirlerine ağır hakaretler eden, birbirlerine karşı düşmanca tavırlar sergileyen, birbirlerine iftiralar atan insanlara dönüşüyor.

İşte bunun nedeni sevgi olarak adlandırılan ama gerçekte sevgiyle uzaktan yakından alakası olmayan, en başta temelinde Allah sevgisi bulunmayan, yalnızca karşılıklı çıkara dayalı bozuk bakış açısıdır.

Kişi bu bakış açısını değiştirmedikçe, temeli Allah sevgisi ve hoşnutluğu üzerine kurulu bir sevgiyi hedeflemedikçe kalbi gerçek anlamda sevgiyi asla yaşayamayacaktır. Eğer kalbine imanı yerleştirirse Allah’ı büyük bir coşku ve heyecanla sevecek, dolayısıyla çevresindeki insanlara da aynı şeklide derin bir sevgi duyacaktır.

Gerçek şu ki Allah sevgisi ruhun yegane gıdasıdır. Kalbi Allah sevgisiyle, Allah aşkıyla dolan bir insanın ruhu aradığı gıdaya kavuşmuş olacaktır. Aksi takdirde hayatı boyunca boş emeller peşinde koşacak, aradığına da asla ulaşamayacaktır.

Gerçek sevginin Allah sevgisi olduğunu işaret eden bir ayette şöyle buyurulmaktadır:

İnsanlar içinde, Allah’tan başkasını ‘eş ve ortak’ tutanlar vardır ki, onlar (bunları), Allah’ı sever gibi severler. İman edenlerin ise Allah’a olan sevgileri daha güçlüdür… (Bakara Suresi, 165)

Published by

One thought on “Gerçek Sevginin Tek Kaynağı Allah Sevgisi’dir”

Leave A Comment